Pradžia

NaujienosSpausdinti

INVEGA pripažinta nacionaline plėtros įstaiga

INVEGA pripažinta nacionaline plėtros įstaiga

Lietuvos bankas įtraukė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) į nacionalinės plėtros įstaigų (NPĮ) sąrašą, ir tai reiškia, kad yra užbaigiamas NPĮ statuso įgijimo procesas. Turėdama tokį statusą bendrovė gali prisiimti didesnę investavimo riziką, investuoti į ilgesnio laikotarpio projektus, be sudėtingų procedūrų būti paskirta vykdyti skatinamąsias veiklas.

 

Šis statusas atspindi įmonės reikšmingumą nacionaliniu bei europiniu mastu. INVEGA galės dar sėkmingiau prisidėti prie investicijų skatinimo ir finansinių priemonių naudojimo, užtikrindama jų tęstinumą, kai paskolintos ar investuotos lėšos sugrįš ir bus panaudojamos kitiems projektams finansuoti.

Nacionalinės plėtros įstaigos nekonkuruoja su rinkos dalyviais (bankais, rizikos kapitalo valdymo įmonėmis, kt.), o sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į tas sritis, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas.

INVEGAI, kaip ir dar dviem valstybės valdomoms finansų įstaigoms – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondui“ – nacionalinės plėtros įstaigos statusas Vyriausybės teikimu buvo suteiktas 2018 m. spalio mėnesį.