Pradžia

Konsultacijų kompensavimasSpausdinti

Eksporto konsultacijos

12,6 milijardo eurų. Tiek atnešė Lietuvos prekių eksportas į užsienio šalis per pirmąjį 2017-ųjų pusmetį. Šiandieninė rinka suteikia kaip niekad daug galimybių eksportuoti savo produkciją, bet didesnės galimybės reiškia ir didesnę konkurenciją, o norint „prasimušti“ jau seniai nebeužtenka tik kokybiškai pagaminti.

Reikalingų žinių gauti įmanoma iš eksporto konsultantų, žinančių, kaip minimaliomis išlaidomis užkariauti kitų šalių rinkas. Paklauskite „Vilnius Tech Park“ – kai moki išnaudoti, ką turi, žinomu visame pasaulyje gali tapti net ir sėdėdamas Antakalnyje. Mes teikiame iki 4000 eurų vertės eksporto konsultacijų išlaidų kompensacijas, kurias labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali panaudoti per 6 mėnesius nuo pačių konsultacijų.

Kaip tuo pasinaudoti?

Tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu expo@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie eksporto konsultacijų kompensavimo priemonę rasite INVEGOS puslapyje.

Verslo konsultacijos | SUSTABDYTA

Visame pasaulyje viena patraukliausių specialybių jauniems ekonomikos specialistams – verslo konsultantas. Kodėl būtent jų profesija pastaraisiais metais išgyvena tokį pakilimą, o konsultacijos kainuoja tūkstančius eurų? Nes šiandieninėje rinkoje be jų pagalbos neišsiverčia beveik joks verslas – net geriausi įmonių vadovai situacijos niekada neišmanys taip gerai kaip tie, kurie ją analizuoja kasdien.

Įmonės gali kreiptis į mus dėl 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidų kompensavimo. Trumpiau nei metus veikiančioms įmonėms kompensuojama 75 - 85 proc. konsultacijų išlaidų, nuo 1 iki 3 m. veikiančios įmonės gali gauti 65 - 75 proc. konsultacijų išlaidų. Visą temų ir konsultantų sąrašą rasite čia.

Kaip tuo pasinaudoti?

Norėdami pasinaudoti priemone, turėtumėte pateikti paraišką INVEGAI. Paraiškos šabloną rasite čia. Užpildytą paraišką ir el. parašu pasirašytus dokumentus galite siųsti el. paštu verslokonsultacijos@invega.lt. Popierinę versiją siųsti registruotu paštu ar pristatyti tiesiogiai adresu Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308, Vilnius. Su paraiška teikiamų dokumentų sąrašą rasite čia.

Daugiau informacijos apie verslo konsultacijų priemonę rasite INVEGOS puslapyje.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. stabdo antrąjį kvietimą teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“.

Projektams pagal šią priemonę finansuoti antruoju kvietimu buvo skirta 2 mln. eurų. Pasiekus didžiausią leistiną finansavimo sumą, paraiškų priėmimas stabdomas ir paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Ūkio ministerijai priėmus sprendimą padidinti antrojo kvietimo lėšas, paraiškos, gautos iki 2018 m. rugsėjo 4 d., kurioms finansuoti neužteko lėšų, bus vertinamos pagal paraiškų gavimo (registravimo) INVEGOJE eilę.

Planuojama, kad artimiausiu metu bus paskelbtas trečiasis kvietimas teikti paraiškas verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti. Priemonei įgyvendinti trečiuoju kvietimu planuojama skirti iki 2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Eco konsultantas LT

Kaip projektuoti gaminius ekologiškai, diegti eko-inovacijas ir vykdyti tarškos prevenciją? Įmonių efektyvumą vis labiau lemia ekologiško verslo vykdymo principų įsisavinimas. „Eco konsultantas LT“ - tai nauja priemonė, orientuota į labai mažas, mažas ir vidutine įmones (VMĮ). Šia priemone siekiama padėti įmonėms efektyviau naudoti gamtinius išteklius, padidinti jų investicijas į eko-inovacijas ir efektyviai išteklius naudojančias technologijas. 2014 - 2020 metų laikotarpiu pagal priemonę „Eco konsultantas LT“ numatoma investuoti 1,448 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kaip tuo pasinaudoti?

Paraiškas „Eco konsultantas LT“ priemonei gali teikti MVĮ, ne trumpiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjusios apdraustų darbuotojų. Didžiausia vienam projektui skirta suma - 4 tūkst. eurų.

Užpildytą paraišką ir dokumentus teikti:

· 

Tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu eco@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie priemonę „Eco konsultantas LT“ rasite INVEGA puslapyje.