Pradžia

NaujienosSpausdinti

Naujas „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondas investuos į Baltijos regiono technologinius...

Naujas „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondas investuos į Baltijos regiono technologinius verslus

„Practica Capital“ įsteigė naują rizikos kapitalo fondą „Practica Venture Capital II“, kuris investuos į Baltijos regiono inovacijomis ir technologijomis paremtus verslus. Po pirmojo investicijų pritraukimo etapo užbaigimo fondo dydis siekia 22 mln. EUR, iš kurių 15 mln. EUR  viešojo sektoriaus lėšų investavo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), o likusią dalį – „Practica Capital“ kartu su kitais vietiniais ir užsienio šalių investuotojais. Po šio etapo užbaigimo fondas atliks pirmąsias investicijas. Per artimiausius 3-12 mėn. „Practica Capital“ į fondą iš viso siekia pritraukti 40 mln. EUR (ne daugiau 50 mln. EUR) investicijų.

Pagrindinė šio fondo investavimo kryptis – ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo investicijos Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) ir į su Baltijos šalimis susijusius (pvz., išeivijos, kitų sąsajų) verslus Europoje. Tam tikrais atvejais bus investuojama ir kaimyninėse Europos Sąjungos (ES) šalyse bei į kaimyninių ne ES šalių verslus perkeliančius veiklą į Baltijos regioną. Investicijos į Lietuvoje veikiančias ar su ja susijusias įmones bus ne mažesnės nei „Invega“ įnašo dalis fonde. Fondas investuos į įvairių sričių inovacijomis ir technologijomis paremtus verslus, esančius pradinėje, ankstyvojoje ir augimo stadijose. Investicijos į vieną bendrovę sieks nuo 0,2 mln. EUR iki 2 mln. EUR ir daugiau.

„Invega“1 investuoja per jos valdomą fondų fondą „Verslo finansavimo fondas“, kurį įsteigė Ūkio ministerija kartu su Finansų ministerija finansuojant ES fondų lėšomis.

„Rizikos kapitalo fondų augimas ir stiprėjimas yra viena pagrindinių startuolių ekosistemos augimo sąlygų, nes kartu su verslo plėtrai reikalingomis lėšomis jaunos, inovatyvios įmonės gauna ir papildomų žinių, investuotojų konsultacijų, leidžiančių augti. Tikimės, kad ši viešųjų finansų investicija paskatins rizikos kapitalo fondą būti mažiau konservatyviu ir drąsiau investuoti į jaunas, inovatyvias įmones, ypač veikiančias Lietuvoje“, – teigė ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. 

“Tai yra trečias mūsų valdomas fondas, kurio investavimo strategija natūraliai evoliucionavo į regioninę, nukreiptą į Baltijos šalis, visų pirma Lietuvą, kuri yra didžiausia regione ir viena pagrindinių fondo investavimo rinkų. Džiaugiamės matydami „Invegą“, Ūkio ir Finansų ministerijas kaip kertinį investuotoją naujame fonde. Taip pat, norėtume padėkoti šioms ministerijoms už jų įžvalgią politiką, nukreiptą į inovatyvaus verslo skatinimą, šiuolaikiškas rizikos kapitalo fondų iniciatyvas bei buvimą pagrindiniu investuotoju visuose mūsų valdomuose fonduose“, – teigė Silvestras Tamutis, Practica Capital partneris.

Baltijos šalys, dinamiška Šiaurės Europos regiono dalis, per pastaruosius du dešimtmečius demonstruoja sparčiausią ūkio augimą, palyginti su likusia Europa, sparčiai artėdamos prie kitų pažengusių ir Šiaurės šalių ekonominio išsivystymo lygio. Jų vyriausybėms skatinant inovatyvius verslus, aktyviai gerinant verslo ir investavimo aplinką, Baltijos šalys tampa vienu patraukliausių technologinių verslų centru su aukštais tarptautiniais reitingais (pvz., Pasaulio banko „Doing Business 2019“ reitinguose Lietuva 14-a, Latvija 19-a, Estija 16-a) bei vienu iš talentų traukos centrų Europoje.

Dėl galimybės investuoti į šį fondą vėlesniame etape ir dėl galimybės gauti finansavimą verslui iš šio fondo, prašome kreiptis tiesiogiai į „Practica Capital“ komandą.

Apie „Practica Capital“:

„Practica Capital“ yra rizikos kapitalo fondų valdymo įmonė, įsteigta 2011 metais. Įmonės pagrindinė investavimo kryptis – Baltijos regiono ar su Baltijos šalimis susiję inovacijomis ir technologijomis paremti verslai pradinėje, ankstyvoje ir augimo stadijose. Įmonė taip pat valdo 24 mln. EUR dydžio „Practica Seed Capital“ ir „Practica Venture Capital“ rizikos kapitalo fondus, 2012 m. įsteigtus pagal Europos Investicijų Fondo („EIF“), Ūkio ir Finansų ministerijų administruojamą „JEREMIE“ iniciatyvą, kuri finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Šiai dienai „Practica Capital“ yra atlikusi daugiau kaip 40 investicijų, iš kurių 12 realizuotos. Įmonė yra gavusi įvairius vietinius ir tarptautinius savo srities apdovanojimus. Daugiau informacijos: http://practica.vc.

Apie Verslo finansavimo fondą ir „Invegą“:

Rizikos kapitalo fondas „Practica Venture Capital II“ yra viena iš kelių rizikos kapitalo finansinių priemonių, skirtų padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui gauti finansavimą, naudojant tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investuojamas lėšas. Ši finansinė priemonė yra įgyvendinama per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra „Invega“1, o įsteigė Ūkio ministerija kartu su Finansų ministerija finansuojant ES fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvoje.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) – 2001 metais LR Vyriausybės įsteigta Lietuvoje veikianti nacionalinė plėtros įstaiga, kurios akcijas valdo Ūkio ministerija. „Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui skatinti, kurios finansuojamos iš ES fondų, nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų. Daugiau informacijos: http://invega.lt.

1„Invega“ patarėjas yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, daugiau informacijos: https://www.ebrd.com/news/2016/ebrd-and-invega-join-forces-for-risk-capital-funds-in-lithuania.html