Pradžia

NaujienosSpausdinti

Veiklą pradeda „Iron Wolf Capital“ fondas

Veiklą pradeda „Iron Wolf Capital“ fondas

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) jau gali kreiptis į rizikos kapitalo fondą „Iron Wolf Capital“ dėl investicijų į MVĮ, užsiimančių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veikla, kapitalą pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonę „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“.

Pasibaigus pirmajam investicijų pritraukimo etapui šio fondo dydis siekia 16 mln. EUR, iš kurių 13,76 mln. EUR viešojo sektoriaus lėšų skiria UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“), o likusią dalį – „Iron Wolf Capital“ ir kiti privatūs investuotojai. Fondas jau artimiausiu metu atliks pirmąsias investicijas į įmones. Po antro investicijų pritraukimo etapo fondo dydis sieks 25-30 mln. EUR.

Daugiau nei pusę šio fondo lėšų numatoma investuoti į novatoriškas ir didelį potencialą augti turinčias labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kurios užsiima arba planuoja užsiimti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEP) veikla sumanios specializacijos srityse.

„Mūsų tikslas padėti stiprioms komandoms vystyti inovatyvius verslus ir tapti sėkmingoms pasauliniu mastu. Esame didelė komanda su įdomia ir naudinga patirtimi bei dideliu noru toliau augti ir dalyvauti kuriant unikalius verslus. Bendradarbiausim su plačiu mūsų komandos užaugintu tarptautinių kontaktų tinklu pritraukiant reikiamas kompetencijas bei naujus finansinius resursus – taip padėsime sujungti mokslą su verslu ir inovacijas paversti pelnu“,– teigia „Iron Wolf Capital“ partneris Kasparas Jurgelionis.

„Invega“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas mato ir kitą šių rizikos kapitalo investicijų naudą: „Lietuvoje sukuriamas ne vienas novatoriškas mokslo produktas, tačiau jam pasiekti tinkamą rinką ar vartotoją vis dar sunku dėl finansavimo trūkumo. Šiuo atveju valstybė prisideda savo investicijomis ir kuria naujus rizikos kapitalo fondus, kurių pagalba stengiamasi sumažinti finansavimo sunkumus novatoriškų idėjų įgyvendinimui“.

Apie „Iron Wolf Capital“ fondą:

Fondą valdys Iron Wolf Capital Management komanda, turinti atstovybes Vilniuje bei Londone. Tarp komandos įkūrėjų – vieno iš daugiausiai finansavimo pritraukusio startuolio „YPlan“ įkūrėjas Viktoras Jucikas,  ilgametę tarptautinę investicinės bankininkystės patirtį turintis Žygimantas Susnys, ankstyvos stadijos startuolių finansavimo patirtį sukaupęs bei pats sukūręs keletą startuolių  Tomas Martūnas ir Kasparas Jurgelionis, pastaruosius 15 metų dirbęs strateginio vystymo bei investicijų valdymo srityse.

Apie Verslo finansavimo fondą ir „Invegą“:

Rizikos kapitalo fondas „Iron Wolf Capital“ yra rizikos kapitalo finansinė priemonė, skirta padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui gauti finansavimą, naudojant tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investuojamas lėšas. Ši finansinė priemonė yra įgyvendinama per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra „Invega“, o įsteigė „Invega“ kartu su Ekonomikos ir inovacijų ir Finansų ministerija finansuojant ES fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvoje.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) – 2001 metais LR Vyriausybės įsteigta Lietuvoje veikianti nacionalinė plėtros įstaiga, kurios akcijas valdo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. „Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui skatinti, kurios finansuojamos iš ES investicijų fondų, nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų.