Pradžia

Konsultacijų kompensavimasSpausdinti

 Verslo konsultantas LT

Jei nežinai kaip – geriausia klausti tų, kurie žino ir moka dalintis patarimais. Verslo konsultantai padeda mažoms, labai mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms ne ilgiau nei 3 metus.  Jei nori augti, kurti verslo planą, pasisemti žinių iš patyrusių verslo ekspertų įvairiomis, sau rūpimomis temomis – verslo konsultacijos yra tai, kas gali padėti efektyviai planuoti ir organizuoti veiklą.

Verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti skiriama 2000 Eur suma, kurią panaudoti galima per 6 mėnesius. Visos konsultacijų temas ir konsultantų sąrašą galima rasti Verslo konsultantų tinklo svetainėje.

Priemonės „Verslo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2019 m. spalio 15 d. sustabdytas pasiekus didžiausią leistiną kvietimui skirto finansavimo sumą

Eco konsultantas LT

Kaip projektuoti gaminius ekologiškai, diegti eko-inovacijas ir vykdyti tarškos prevenciją? Įmonių efektyvumą vis labiau lemia ekologiško verslo vykdymo principų įsisavinimas. „Eco konsultantas LT“ yra nauja priemonė, skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (VMĮ). Šia priemone siekiama padėti įmonėms efektyviau naudoti gamtinius išteklius, padidinti jų investicijas į eko-inovacijas ir efektyviai išteklius naudojančias technologijas.

Paraiškas „Eco konsultantas LT“ priemonei gali teikti MVĮ, ne trumpiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjusios apdraustų darbuotojų. Didžiausia vienam projektui skirta suma – 4 tūkst. Eur.

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. stabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Eco konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nevertinamos.

Eksporto konsultacijos

12,6 milijardo eurų. Tiek atnešė Lietuvos prekių eksportas į užsienio šalis per pirmąjį 2017-ųjų pusmetį. Šiandieninė rinka suteikia kaip niekad daug galimybių eksportuoti savo produkciją, tačiau didesnės galimybės reiškia ir didesnę konkurenciją, o norint išsiskirti jau seniai nebeužtenka vien tik kokybiškos gamybos.

Žinių, ką ir kaip daryti, pradedant ar vystant eksportą turi konsultantai, žinantys, kaip minimaliomis išlaidomis užkariauti kitų šalių rinkas. Tai rodo „Vilnius Tech Park“ įsikūrusių startuolių – kai moki išnaudoti, ką turi, žinomu visame pasaulyje gali tapti net ir sėdėdamas Antakalnyje. Mes teikiame iki 4000 Eur vertės eksporto konsultacijų išlaidų kompensacijas, kurias labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali panaudoti per 6 mėnesius.

Nuo 2020 m. balandžio 6 d. dėl pasiektos maksimalios finanasavimo sumosstabdomas kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Expo konsultantas LT“, pagal kurią buvo kompensuojama dalis išlaidų susijusių su konsultacijomis eksporto klausimais. 

Priemonei finansuoti skirta 3,5 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Šiandien jau pasiekta maksimali leistina finansuoti suma, todėl likę 114 000 Eur bus skirti mokėti kompensacijoms pagal šiuo metu jau pateiktas 29 paraiškas.